1. KUANTUM TEORİSİ ORTAYA KONULMADAN ÖNCE

Bilimsel gelişmeler ve felsefi tartışmalar, tarihsel arka planlarından yalıtılarak anlaşılamaz. Bu yüzden bu bölümde, kuantum teorisi ortaya konulmadan önce felsefe ve bilim tarihindeki, konumuz açısından önemli gördüğümüz görüşleri ve gelişmeleri aktarmaya çalışacağız.

Bu bölümde, cevabını bulabileceğiniz bazı sorular şunlardır:

  • Gözle görülemeyen maddenin mikro dünyasından yola çıkarak -bilinen- ilk felsefi görüşleri ifade eden Eski Yunan Atomcuları’nın evren görüşü nasıldır?
  • Kepler, Galileo ve Newton ile bilim anlayışında hangi değişiklikler yaşanmıştır? Hangi ünlü bilim insanları realist bir bilim anlayışına sahiptiler?
  • Newton’un evren tasarımı nasıldı ve bu tasarımın felsefi ve teolojik etkileri neler olmuştur?
  • İlk bilimsel atom modelleri kimler tarafından ortaya konmuştur ve nasıldır?

 

1.1. MİKRO SEVİYEYE DAİR İLK GÖRÜŞLER: ATOMCULUK

1.2. ARISTOTELES FİZİĞİ VE KOPERNİK, KEPLER, GALILEO İLE DEĞİŞİM

1.3. NEWTON FİZİĞİNİN HAKİMİYETİ

1.4. İLK BİLİMSEL ATOM MODELLERİ

?>