BÖLÜM 5. KÖTÜLÜK SORUNU ÖZGÜR İRADE SORUNU VE KUANTUM TEORİSİ

Kötülük sorunu ve özgür irade sorunu binlerce yıldan beri felsefenin ve teolojinin gündeminde olmuştur. Bu bölümde önce kötülük sorununu ele alacağız ve bu sorunun özgür irade sorunu ile ilişkisini ortaya koyacağız. Daha sonra özgür irade sorununu inceleyeceğiz ve kuantum teorisinin bu sorun ile nasıl ilişkilendirildiğini göstermeye çalışacağız. Bu sorunlar değerlendirilirken, bu sorunlarla ilgili tartışmalardaki kuantum teorisinin yerini, ‘abartmadan ve küçümsemeden’ tespit etmeye çalışacağız. Ayrıca kuantum teorisi dışında, kötülük ve özgür irade sorunlarıyla ilgili önemli gördüğümüz diğer hususları ve çeşitli yaklaşımları da ele alarak, yeri geldikçe bu konular hakkındaki görüşlerimizi ifade edeceğiz.

Bu bölümde cevabını bulabileceğiniz bazı sorular şunlardır:

  • Kötülük sorunu ile özgür irade sorununun ilgisi nedir?
  • Kötülük sorununu açıklamak için nasıl yaklaşımlar geliştirilmiştir?
  • Kötülük sorunu ateist bir ontolojinin temellendirilmesinde kullanmak doğru mudur?
  • Kötülük sorununa karşı benimsenmesi gereken en doğru tavır nasıl olmalıdır?
  • Determinizm ve özgür iradenin arasındaki ilişki hangi farklı yaklaşımlarca nasıl değerlendirilmiştir? Bağdaşıra (ılımlı determinist) yaklaşımı benimseyenler için, neden kuantum teorisi özgür irade sorunu açısından önemli olmamaktadır? Dualizmi ve zuhur etmeyi savunan yaklaşımlarla libertaryan bir özgür irade anlayışı savunulabilir mi?
  • Kuantum teorisinin libertaryan bir özgür irade anlayışı açısından önemi nedir?
  • Tanrı’nın geleceği bilmesi ve insanların özgür iradeye sahip olmaları arasında bir çelişki var mıdır?
  • Molinist yaklaşımı ve izafiyet teorisini özgür irade sorunu açısından önemli bulmamızın nedenleri nelerdir?
  • Kuantum teorisinin Yeni-Berkeleyci bir anlayışla yorumlanması özgür irade sorunu açısından önemli olabilir mi?
  • Kuantum teorisindeki Tamamlayıcılık İlkesi’nden hareketle yapılan analojilerle özgür irade sorununa nasıl yaklaşılmıştır?

ÖNCEKİ BÖLÜM: 4. BÖLÜM

5.1. KÖTÜLÜK SORUNUNUN ÖZGÜR İRADE SORUNUYLA İLGİSİ

5.2. KÖTÜLÜK SORUNU VE ONTOLOJİ

5.3. DETERMINIZM VE ÖZGÜR İRADE

5.4. DUALİZM VE ZUHUR ETME İLE İRADENİN AÇIKLANMASI

5.5. KUANTUM TEORİSİNE FARKLI YAKLAŞIMLAR VE ÖZGÜR İRADE

5.6. TANRI’NIN BİLGİSİ VE ÖZGÜR İRADE

5.7. ÖZGÜR İRADE SORUNUNU ÇÖZEMEMEMİZİN BAZI SEBEPLERİ

5.8. GÖZLEMCİNİN ROLÜ, TAMAMLAYICILIK İLKESİ VE ÖZGÜR İRADE

SONRAKİ BÖLÜM: SONUÇ

0 Comments

?>